Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Sağlık Turizmi Değerlendirme Toplantısı’nda kamu, özel sektör temsilcileri ile tüm Sağlık Turizmi Dernekleri Başkanları, BUSAT evsahipliğinde bir araya geldi.

Değerlendirme Toplantısı Sonuçları

 • Sağlık Turizminin bir ülke politikası olarak kabul edilmesi, gerek kamu gerek özel sektör gerekse sivil toplum tarafından ortak çalışmalar yapılması konusunun önemi vurgulandı.
 • Sağlık Turizmi Dernekleri olarak sağlık turizmi çalışmalarının önce bir platform daha sonra federasyon çatısına yönelik çalışmalar yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
 • Sağlık turizminde ara eleman eksikliğinin giderilmesi konusunda üniversitelerimizin akademik desteği de alınarak, çalışma yapılması görüşüldü.
 • Türkiye sağlık turizmi haber sitesinin ve ortak iletişim ağının kurulup bilgi paylaşımın sağlanmasına yönelik görüş paylaşımı yapıldı.
 • Sağlık kuruluşlarının tanıtımının sınırlandırılmasına yönelik yasal engellerin sağlık turizmi ile ilgili konuda tekrar değerlendirilmesi konuşuldu.
 • Sağlık turizmi ile ilgilenen kuruluşların tanıtımlarında ve uluslar arası iletişiminde call centerların kurulması ve hedef ülke dillerinde de yayın yapan web sitelerinin önemine dikkat çekildi.
 • Sağlık turizminde aracı kurumların önemi, yasal dayanakları ve ne gibi yasal düzenlemelerin yapılacağı konusu tartışıldı.
 • Sağlık turizmi ile ilgilenen her bölgenin kendi potansiyelleri çerçevesinde hedef destinasyonlar belirlemeleri, bu destinasyonlara yönelik çalışmalarda da strateji belirlemenin önemi vurgulandı. (Hangi ülkeye daha kısa sürede ve daha kolay ulaşabiliriz, hangi branşlarda nasıl çalışmalıyız.) (Şehir ve kurum olarak niçin tercih edileceğimizin cevabının verilmesi)
 • Sağlık turizminde kurumsallaşma ve kalitenin önemine vurgu yapıldı. Uluslararası akreditasyonlar masaya yatırıldı.
 • Sağlık turizmi potansiyeli yurtdışı pazarlarda sunulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği konuşuldu. (Kalite vurgusu, öncelikli fiyat avantajı)
 • Sağlık Turizmi Dernekleri olarak aracı kurum gibi değil, sağlık ve turizm sektörlerimizin dünya pazarlarından daha fazla pay alması için atmosfer oluşturulmasının önemi belirtildi.
 • Uluslararası fuarlara katılımın önemi vurgulandı. Bu fuarlarda resmi merciler ve sigorta şirketleriyle kurulacak bağlantıların önemi konuşuldu.
 • Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü’nün kurulmasının önemli bir gelişme olduğu, bu koordinatörlüğün mevzuat çalışmalarına dernekler olarak katkı koyulması ve Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra Turizm, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanlıklarının koordinasyonunun önemine dikkat çekildi.
 • Bütün derneklerin çalışmalarında Türkiye’nin tanıtımı ve menfaati ortak paydasında ve bu çerçevede tüm paydaşlarla bir sağlık turizmi çalıştayının yapılması konusunda görüşler paylaşıldı.
 • Türkiye’nin 2023 vizyonunda 1 milyon sağlık turisti ve 20 milyar dolar gelir hedefi değerlendirildi.

1. Degerlendirme toplantısı

KATILIMCILAR: Türkiye Sağlık Turizmi Değerlendirme toplantısına , Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü Şub. Sor. Süreyya ŞEKER, Dr. Kemal Aydın,  Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Kamil YÜCEORAL , Adana Sağlık Turizmi Derneği (ASTD) Başkanı Hüseyin ÇELİK, Mersin Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Melih ARSLAN, Ortadoğu Sağlık Turizmi Derneği Bşk. Yard. Balia BAYKAL, İzmir Sağlık Turizmi Derneği Aysun YALVAÇ, Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Sevil ÇAĞLAR, İkinci BaşkanTümay CİĞERDELEN , Sağlık Kenti Samsun Derneği Genel Sekreteri Uçkan APAK, İstanbul Sağlık Turizmi Derneği Genel Sekreter Cihan KILIÇAYDIN, Kurucu Üye Nuran TARIM, Kayseri Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa PALANCIOĞLU, Kayseri Acıbadem Direktörü Cemalettin Yıldırım, Selin YILDIRIM PEKER Dünya Göz Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı, BUSAT Başkanı Op. Dr. Mustafa ESGİN,  BUSAT Başk. Yard.Op. Dr. Ceyhun İRGİL , BUSAT  üyeleri Uz. Dr. Metin YURDAKOŞ , Bio. Çiğdem ATALMIŞ, Dr. İlay OKTAY,  Dr.Sibel PASİN, Dr. Ferda YURTERİ, Ayşe ALAGÖZ, Hatice ŞAHİN,  Sibel BAĞCI UZUN, katıldı.