TURSAF (Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu) çatısı altında Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği (UASTED) ve Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) işbirliği ile düzenlenen İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi (MEDTİS) , 07 – 11 Kasım 2018 Antalya’da Kervansaray Lara ‘da yapılacaktır.

Genel amaçlar;

  • Tüm dünya İslam ülkelerinin temsilcileri ile bir ortak platform oluşturularak sağlık alanında dünya İslam ülkeleri ile işbirliğini sağlamak
  • Dünya İslam ülkeleri arasında sağlık alanında sosyal işbirliği politikaları üretmek ve yürütmek
  • Helal sağlık ve helal sağlık turizmi sigorta sistemi çalışmalarını başlatmak
  • İslam ülkeleri arasında ileri yaş ve engelli sağlık turizminin İslami usullerce yapılmasını sağlayacak çalışma grupları ve ortaklıklar belirlemek
  • İlaç ve gıda endüstrisinde İslami bir yapı oluşturulmasına katkı sağlamak
  • 63 hedef ülkede konsey temsilcilerini belirlemek
  • İslam ülkelerindeki sağlık tesisleri, yaşlı bakım merkezleri, konaklama tesisleri, sigorta şirketleri ve aracı kuruluşlarını denetleyen ve sertifikalandıran sağlık turizmi hizmetlerinde kalite ve akreditasyon enstitüsünün kurularak, İslami bir akreditasyon sistemi oluşturmak.
  • Sağlık turizmi hareketlerinin İslam ülkeleri içinde yoğunlaşmasını sağlamak ve özellikle ülkemizi bu hareket içerisinde merkez haline dönüştürmek