BUSAT olarak destek verdiğimiz 3. Bursa Turizm Zirvesi ve 1.Bursa Turizm Fuarı, 18-21 Ekim 2018 tarihlerinde, Bursa Valiliğinin himayelerinde Merinos AKKM’de gerçekleştirildi.  BUSAT olarak destek verdiğimiz Turizm Zirvesi ve Fuarı kapsamında düzenlediğimiz panelin moderatörlüğü BUSAT Başkanı Serbülent Orhaner tarafından gerçekleştirilirken, Başkan Vekili Metin Yurdakoş, Genel Sekreter Çiğdem Atalmış ile Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’Ahmet Savaşan da konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca Sağlık Turizmi konusunda oluşturulan çalışma grubunda sorunlar, çözüm önerileri ve eylem planı çıkarılması yönünde katkı sunuldu. Çıkan raporun ilgili kamu yöneticilerine sunulması bekleniyor.